Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Č. j. 22632/2023/ZP11-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra  č. 20230239  (zverejnené na www.zilina.sk)

  1. Bioforest, Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 27.10.2023, dátum splatnosti  10.11.2023


Č. j. 22632/2023/ZP12-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

· IPV – III. C ihličnaté sm – 37,26 m3

· IPV – III.D ihličnaté sm – 19,20 m3

· IPV – V. vlákninové drevo ihličnaté – 22,36 m3

· IPV – VI. palivové drevo ihličnaté – 1,97 m3

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č. 20230240 (zverejnené na www.zilina.sk)

1. Bioforest, Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 27.10.2023, dátum splatnosti 10.11.2023


Č. j. 22632/2023/ZP13-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

· IPV – III. C ihličnaté sm – 24,41 m3

· IPV – III.D ihličnaté sm – 11,55 m3

· IPV – V. vlákninové drevo ihličnaté – 11,45 m3

· IPV – VI. palivové drevo ihličnaté – 1,12 m3

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č. 20230238 (zverejnené na www.zilina.sk)

1. Bioforest, Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 27.10.2023, dátum splatnosti 10.11.202


Č. j. 22632/2023/ZP10-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

· IPV – III. C ihličnaté sm – 32,51 m3

· IPV – III.D ihličnaté sm – 16,75 m3

· IPV – V. vlákninové drevo ihličnaté – 19,51 m3

· IPV – VI. palivové drevo ihličnaté – 1,63 m3

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č. 20230241 (zverejnené na www.zilina.sk)

1. Bioforest, Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 27.10.2023, dátum splatnosti 10.11.202