DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA ŽILINA OCHRANA LESOV – JARNÉ UPRATOVANIE

Bezpečnosť

Vážení občania !

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu sa k Vám touto formou hlásia opäť dobrovoľní hasiči s cieľom upozorniť Vás na príčiny vzniku požiarov a poskytnúť Vám rady, ako požiarom predchádzať.

Vážený občania!
Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia, škody na hospodárskych budovách, rodinných domoch, stohov slamy a lesných porastov.

Vypaľovanie trávy, lístia a iných porastov je zakázané a trestné. Občanovi  môže byť uložená  pokuta vo výške 331,- Eur

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia  predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich šírenie.

Upozorňujeme návštevníkov lesov, že oheň možno klásť len na určených miestach. Kladenie ohňa mimo vyznačených miest je prísne zakázané. Zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu.

Vážený občania, milá mládež!
Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska  plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s urbárskym pozemkovým spoločenstvom i majiteľmi lesov sa nám s Vašou podporou podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Vznik požiarov je potrebné hlásiť jednotke hasičského a záchranného zboru   v Žiline na  telefónnom čísle 150 alebo linke tiesňového volania 112.

V súvislosti so zdolávaním požiaru je každý povinný:

Sme presvedčení, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých strát.

Želáme vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.