Dištančné vzdelávanie pre každého

ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí vďaka schválenému projektu Pomáhame žiakom technicky zvládať dištančné vzdelávanie z Nadácie Pontis a Nadačného Fondu Telekom získala finančné prostriedky v sume 1250 eur na zabezpečenie technického vybavenia (notebook, slúchadlá, tlačiareň) pre našich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré im umožní pripravovať sa na vyučovanie nielen počas dištančnej výučby.

Cieľom podpory je, aby sa vďaka technickému vybaveniu a potrebného príslušenstva naši žiaci mali možnosť pripojiť na vyučovanie aj z domu, a tým mali rovnakú možnosť sa plnohodnotne vzdelávať ako ich ostatní spolužiaci.

„V tejto pandemickej situácii bez technickej podpory nie sú niektorí  žiaci schopní sa denne pripájať na dištančné vzdelávanie, ktoré škola zabezpečuje od začiatku pandémie,“ konštatovala riaditeľka školy Eva Kubová.

Po ukončení dištančného vzdelávania technické vybavenie naďalej ostane žiakom v ich domácnosti. Do konca školského roka ho môžu využívať na prípravu na vyučovanie.

Sme veľmi radi, že aj vďaka podpore tohto projektu máme možnosť pomôcť a podporiť našich žiakov a uľahčiť im vzdelávanie, komunikáciu so školou a s učiteľmi.