Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov s poruchami učenia a správania

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa na Základnej škole s materskou školou Ul. sv. Gorazda v Žiline podarilo vybaviť potrebnými pomôckami miestnosť školského psychológa. Cieľom predkladaného a schváleného projektu – „Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov s poruchami učenia a správania“, bolo vytvorenie bezpečného a príjemného priestoru dostupného pre všetkých žiakov školy, v rámci ktorého bude každému dieťaťu poskytnutá potrebná odborná diagnostická, poradenská a terapeutická pomoc. Finančný príspevok bol použitý na nákup diagnostických testov,  terapeutických pomôcok a relaxačných vakov.