Centrum voľného času oznamuje voľné pracovné miesto - Koordinátor práce s mládežou

Zamestnanie v samospráve

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

pracovnú pozíciu: Koordinátor práce s mládežou 1,0 úväzku

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2022

Základné požiadavky:

Vzdelanie

Platové podmienky:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.11. 2022 na adresu:
Centrum voľného času
Kuzmányho 105
010 01 Žilina  

alebo e-mail: cvczilina@cvczilina.sk

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového

pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.