5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline (27.06.2023) - živé vysielanie

Link na Youtube