4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline (24.04.2023) - živé vysielanie

Link na Youtube