32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - živé vysielanie - druhý deň

Link na Youtube