30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - živé vysielanie

Link na Youtube