3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline (21.02.2023) - živé vysielanie

Link na Youtube