2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline (13.12.2022) - živé vysielanie

Link na Youtube