Upozorňujeme na uzáveru na Lichardovej

Mesto Žilina informuje občanov, že schodisko a chodník pre peších na Lichardovej ulici budú opäť dočasne uzatvorené v termíne od 13. do 25. mája 2024. Dôvodom uzávery je dokončenie opravy.