Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Grafika RN_04 2023 (6)Grafika RN_04 2023 (6)

Informujeme vás o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre tieto odberné miesta a lokality – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v prílohe.

 

5. mája 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Staré mesto: Hlboká cesta, Janka Kráľa

 

10. mája 2023 v čase od 6.30 – 17.30 hod.

Staré mesto: Predmestská, Veľká Okružná

 

17. mája 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Zástranie: Belajov dvor, Brodňanov dvor, Do Magúr, Do toboliny, Družstevná, Hlavná cesta, Hore humnami, Jaššov dvor, Kostolná ul., Kubov dvor, Kultúrna ul., Medzi plotmi, Na chotári, Na skotni, Pod cintorínom, Pri zvonici, Stará cesta, Stará dedina, Školská, Športová, Ul. Jána Mičicu

 

22. mája 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Hliny: Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Komenského

 

25. mája 2023 v čase od 7.30 – 13.30 hod.

Brodno: Brodňanská, Cezpoľná, Levanduľová, Na Tobolky, Orčiešová

 

25. mája 2023 v čase od 7.30 – 16.30 hod.

Závodie: Pod Hradiskom, Západná

 

29. mája 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Bánová: Bláhova, Malinová, Záhradnícka

 

Pripomíname, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. ponúka aj možnosť bezplatných oznámení o odstávke elektriny. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky. K registrácii je okrem kontaktných údajov potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na zmluve k dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo e-mailom v dostatočnom predstihu.