Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

elektrinaelektrina

Mesto Žilina informuje o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre konkrétne odberné miesta a lokality.

4. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Staré mesto:   Športová, Uhoľná

5. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Bôrik:   Bôrická cesta, Oravská, Pod hájom, Pribinova, Svätoplukova

5. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Bánová:   Jabloňová, Jedľová, Námestie sv. Jána Bosca, Mesačná, Oslobodenia, Osvety

8. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Solinky:   Borová, Gaštanová

11. septembra 2023 v čase od 11.30 – 16.30 hod.

Staré mesto:    D. Dlabača, J. Milca, M. R. Štefánika, Národná, P. O. Hviezdoslava, V. Tvrdého

11. septembra 2023 v čase od 7.30 – 13.30 hod.

Staré mesto:    A. Kmeťa, Bratislavská, F. Mráza, Hollého, Radlinského, Sasinkova

12. septembra 2023 v čase od 7.30 – 13.30 hod.

Staré mesto:    Dolný val, A. Kmeťa, Hodžova, Hollého, J. M. Hurbana, Kálov, Námestie A. Hlinku, Pivovarská, Republiky, Sad SNP, Sasinkova, Scheerova

13. septembra 2023 v čase od 11.30 – 16.30 hod.

Staré mesto:    J. Kalinčiaka, Jesenského, Legionárska, Orolská, Veľká Okružná

13. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Staré mesto:    Burianova medzierka, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J. M. Geromettu, Jezuitská, J. Vuruma, Mariánske námestie, Mydlárska, Na priekope, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova

14. septembra 2023 v čase od 11.30 – 16.30 hod.

Hliny:   Ambra Pietra, Daxnerova, Juraja Slottu, Rajecká, Suvorovova, Vajanského

Staré mesto:    Hálkova, Veľká Okružná, Závodská cesta

19. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Hliny:   A. Bernoláka, Puškinova, T. Ružičku

21. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Solinky:    Gaštanová, Limbová, Smreková

21. septembra 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Staré mesto:    D. Dlabača, J. Reka, Kukučínova, M. R. Štefánika, Nám. A. Hlinku, Národná, Republiky, Sad SNP, V. Tvrdého

22. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Hliny:    Daxnerova, Lichardova, Rajecká, Suvorovova

25. septembra 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Staré mesto:    Kragujevská

Pripomíname, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. ponúka aj možnosť bezplatných oznámení o odstávke elektriny. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky. K registrácii je okrem kontaktných údajov potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na zmluve k dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo e-mailom v dostatočnom predstihu.