Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

elektrinaelektrina

Mesto Žilina informuje o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre konkrétne odberné miesta a lokality – popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v prílohe.

24. júla 2023 v čase od 7.30 – 18.30 hod.

Staré mesto: Jozefa Vuruma

 

24. júla – 26. júla 2023 v čase od 7.30 – 16.30 hod.

Bytčica: Bytčica

 

10. augusta 2023 v čase od 7.30 – 19.30 hod.

Vlčince: Vysokoškolákov

 

18. augusta 2023 v čase od 7.30 – 18.30 hod.

Hliny: Bytčická

Bytčica: Bytčická

 

21. augusta 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Hliny: Kamenná

 

22. augusta 2023 v čase od 7.30 – 16.30 hod.

Hliny: Juraja Fándlyho

Staré mesto: Komenského

 

23. augusta 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Strážov: Strážov

 

23. augusta 2023 v čase od 7.30 – 18.30 hod.

Staré mesto: Hollého, Jánošíkova, Šoltésovej

 

Pripomíname, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. ponúka aj možnosť bezplatných oznámení o odstávke elektriny. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky. K registrácii je okrem kontaktných údajov potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na zmluve k dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo e-mailom v dostatočnom predstihu.