Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Grafika RN_04 2023 (6)Grafika RN_04 2023 (6)

Mesto Žilina informuje o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre konkrétne odberné miesta a lokality.

 

  1. júna 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Staré mesto: P. O. Hviezdoslava

 

  1. júna 2023 v čase od 6.30 – 19.30 hod.

Staré mesto:   Hlboká cesta, Vojtecha Spanyola

 

  1. júna 2023 v čase od 7.30 – 17.30 hod.

Bytčica:   Bystrická, Dlhá, Pažitie, Tehelná

 

  1. júna 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Bánová:   Družstevná, K cintorínu, Na stanicu, Štrková

Hliny:        Kamenná

Bytčica:    Na stanicu, Štrková

 

  1. júna 2023 v čase od 6.30 – 16.00 hod.

Bánová:   Bláhova, Jabloňová, Jedľová, Malinová, Mesačná, Nám. sv. Jána Bosca, Nezvalova,  Oslobodenia, Osvety, Riečna, Záhradnícka

Hliny:  Kamenná

Bytčica:  Bytčická

 

  1. júna 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Bytčica:     Dlhá, Štrková

Hliny:  Kamenná

 

  1. júna 2023 v čase od 7.00 – 19.00 hod.

Staré mesto:      Fedora Ruppeldta, Framborská, J. M. Hurbana, Jánošíkova, Legionárska, Murgašova, Radlinského, Veľká Okružná

 

  1. júna 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Hliny:       Kamenná

Bytčica:   Štrková

 

  1. júna 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.

Bánová:    Bláhova, Do Stošky, Družstevná, Jabloňová, Jána Čajdu, Jedľová, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Nám. sv. Jána Bosca, Oslobodenia, Osvety

 

Pripomíname, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. ponúka aj možnosť bezplatných oznámení o odstávke elektriny. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky. K registrácii je okrem kontaktných údajov potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na zmluve k dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo e-mailom v dostatočnom predstihu.