Oznam: Vydávanie hlasovacích preukazov

volbyvolby

Žilinská samospráva informuje, že od 27. 9. do 29. 9. 2023 posilnila na Mestskom úrade v Žiline kapacity a rozšírila počet zamestnancov, ktorí vydávajú hlasovacie preukazy. K tomuto kroku pristúpila z dôvodu, že mnohí občania si vybavovanie hlasovacích preukazov nechali na poslednú chvíľu a čakacie doby sa predlžujú.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné na Mestskom úrade v Žiline požiadať najneskôr v piatok 29. 9. do 14.00 hod. Po tomto termíne už preukaz nebude možné vybaviť. Vzhľadom na počet čakajúcich upozorňujeme, že v prípade, ak sa volič dostaví na mestský úrad na konci úradných hodín, musí počítať s možnosťou, že si preukaz nestihne vybaviť. V piatok po 14.00 hod. sa systém automaticky uzavrie a začne sa s vytváraním zoznamu voličov pre 79 volebných okrskov v Žiline. V systéme tak nebude možné urobiť žiadne zmeny.

O hlasovací preukaz mohli občania žiadať od 16. 8. 2023. Do 8. 9. 2023 bolo možné požiadať o vydanie preukazu poštou alebo elektronicky, pričom túto možnosť využilo približne 5 600 oprávnených voličov. K 26. 9. sme vydali 2 200 hlasovacích preukazov.