OZNAM: Veterinárne opatrenie pre chovateľov hydiny a iného vtáctva z mestských častí Strážov, Považský Chlmec a Žilinská Lehota

Grafika RN_04 2023Grafika RN_04 2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina zaslala Mestskému úradu v Žiline nariadenie, ktorým ukladá vykonať opatrenia pre chovateľov hydiny a iného vtáctva.

Z uvedeného dôvodu vás žiadame o súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií.

Súpis chovanej hydiny a vtákov v písomnej forme zasielajte najneskôr do 12. apríla 2023 na tieto kontakty: písomne na Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina , e-mailom: marian.cisarik@zilina.sk, telefonicky na tel. č.: 041/7063 123 alebo 0903 821 365 v pracovnom čase.

Zároveň žiadame chovateľov hydiny a iného vtáctva, aby vopred informovali Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina o premiestňovaní hydiny a iných vtákov alebo ich produktov telefonicky na 041/763 12 35, 0907 305 202, 0907 120 483)