Oznam: Upozorňujeme na plánované simulované cvičenie

sirénasiréna

Mesto Žilina informuje, že vo štvrtok 21. 9. 2023 v čase od 10.00 do 11.00 hod. sa uskutoční príprava na plánované simulované cvičenie v spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o. so sídlom v bývalom areáli Považských chemických závodov Žilina. Zároveň v stredu 4. 10. 2023 sa v čase od 8.00 do 12.00 hod. uskutoční samotné cvičenie z dôvodu prevencie a bezpečnosti na úseku civilnej ochrany v súčinnosti so záchrannými zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS) v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

V uvedených časoch budú môcť občania počuť 2-minútový kolísavý tón sirény, zvuk sirén požiarnych vozidiel a vidieť čierny i biely dym. Obyvateľov z ulíc M. R. Štefánika, Jána Milca, P. O. Hviezdoslava ubezpečujeme, že počas cvičenia nebudú žiadnym spôsobom obmedzovaní. Občanov zároveň žiadame, aby neodôvodnene nevolali na linku tiesňového volania 112, prípadne na tel. čísla 150, 155 či 158 z dôvodu možných spozorovaných zvukových a vizuálnych efektov v rámci cvičenia. Ďakujeme za pochopenie.