Oznam: Predĺženie úplnej uzávery Kysuckej ulice

uzáverauzávera

Mesto Žilina oznamuje, že Kysucká ulica bude uzatvorená pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR do 31. mája 2025. Pripomíname, že miesto podjazdu na Kysuckej ulici je naďalej uzatvorené aj pre chodcov. Tí však môžu využívať podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu.

Kysucká ulica je pod traťou ŽSR z dôvodu rekonštrukcie mosta uzatvorená už od 21. novembra 2022. Obmedzenia v doprave súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom. Všetky aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: https://uzolzilina.sk/dopravne-aktuality/.

Informáciu k organizácii dopravy nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk/n971/.

Komplexnú informáciu k organizácii Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete na odkaze: https://www.sadza.sk