Oznam: Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva - dnes o 12.00 hod.

sirénasiréna

Mesto Žilina upozorňuje, že dnes (piatok 9. júna 2023) o 12.00 hod. sa zrealizuje pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

V roku 2023 sú naplánované ešte dve hlasité skúšky sirén (september a december) a štyri tiché (technické) skúšky elektronických sirén, a to druhý piatok kalendárneho mesiaca.