Oznam: Práce na rekonštrukcii parovodu sa presunú do ďalšej časti mesta

parapara

Od marca tohto roka realizuje spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. projekt výmeny parných rozvodov za horúcovodné. Od pondelka 5. júna sa práce posúvajú do ďalšej fázy a s výmenou začne spoločnosť aj na Hlinách I. – IV., Hlinách VIII., v okolí ulíc Lichardova, Komenského, T. Ružičku, Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho a Puškinova.

Súčasný parovod je za hranicou životnosti a aby sa predišlo vzniku porúch, dodávateľ tepla pristúpil k jeho výmene. Práce sa realizujú postupne, po etapách a v krátkych úsekoch tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. V rámci stanoveného harmonogramu sa však nevylučujú zmeny termínov z dôvodu nepredvídateľných okolností. Všetky potrebné informácie a kontakty sú k dispozícii na stránke www.mhth.sk v sekcii Naše teplárne/Žilina/Dôležité oznamy. O plánovaných odstávkach informujú aj správcovia bytových domov.

Harmonogram prác:

  • od 12. júna do 7. augusta – v okolí Lichardovej a Komenského ul. (úsek č. 7),
  • od 5. júna do 7. júla – Ul. Antona Bernoláka a Puškinova ul. (úsek 10),
  • od 22. mája do 30. júna – Ul. Tomáša Ružičku (úsek č. 8 a 9),
  • od 10. júla do 4. augusta – v okolí Puškinovej ul. a Ul. Antona Bernoláka (úsek č. 11),
  • od 17. júla do 11. augusta – Puškinova ul. (úsek č. 12),
  • od 24. júla do 18. augusta – Čajakova ul. (úsek č. 13),
  • od 24. júla do 8. septembra – v okolí Ul. Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho (úsek č. 14).

Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov aj nižšie náklady na vykurovanie pre obyvateľov Žiliny. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne.

Realizácia stavebných prác si vyžiadala výrub drevín, ktoré boli vysadené v tzv. ochrannom pásme. V zmysle platnej legislatívy má prevádzkovateľ právo a povinnosť tieto porasty odstraňovať v záujme bezpečnosti alebo spoľahlivosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Po ukončení stavebných prác sa zrealizuje náhradná výsadba zelene. Za dočasné obmedzenia a vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.