Oznam o dočasných asfaltových úpravách miestnych komunikácií v Považskom Chlmci

Považský Chlmec (2)Považský Chlmec (2)

V týždni od 14. do 18. decembra začal zhotoviteľ prác na stavbe Považský Chlmec – stoková sieť II. realizovať dočasné úpravy komunikácií z dôvodu prípravy na zimnú údržbu v uliciach Horská, Nižedvorská, Hlavná (od ČSOV po Nižedvorskú) v časti ulíc Zúbeková a Fialková v Považskom Chlmci.

V rámci dočasných asfaltových úprav miestnych komunikácii v trasách novej splaškovej kanalizácie budú zaasfaltované aj kanalizačné poklopy, ktoré zatiaľ nie sú výškovo upravené. V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že ide o cielené a nevyhnuté práce, nie je preto dôvod na obavy obyvateľov.

Splašková kanalizácia bude v Považskom Chlmci spustená do užívania v jarných mesiacoch budúceho roku, kedy dočasný asfalt nahradia konečné asfaltové povrchy i so správne osadenými poklopmi šácht dažďovej a splaškovej kanalizácie.