Oznam: Na pracovisku matriky bude dočasne jeden nestránkový deň

mestsky uradmestsky urad

Mesto Žilina informuje občanov, že na pracovisku matriky na Mestskom úrade v Žiline bude od 1. júla do 31. decembra 2023 zavedený jeden nestránkový deň – štvrtok. Žilinská samospráva reaguje na odporúčanie Ministerstva vnútra SR, ktoré súvisí s aktuálnou situáciou ohľadom vyplácania rodičovského dôchodku a zvýšeným náporom na matričné úrady. Tie musia bezodkladne vykonávať opravy vzťahových údajov v Informačnom systéme registra obyvateľov (IS REGOB). Za pochopenie ďakujeme.