Oznam: Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa odvoláva

covidcovid

Úrad vlády Slovenskej republiky schválil návrh na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 446 sa 15. septembra 2023 k 06.00 hod. odvoláva mimoriadna situácia.