Oznam: Mestská polícia Žilina používa telové kamery

mestská políciamestská polícia

Príslušníci Mestskej polície Žilina používajú pri svojej činnosti telové kamery. Nahrávka vyhotovená kamerou umožní objektívne vyhodnotiť zákonnosť postupu zasahujúceho príslušníka mestskej polície, ako aj správanie a protiprávne konanie osoby, proti ktorej bol zásah vykonaný.

Cieľom používania kamier príslušníkmi mestskej polície v priamom výkone služby je zaznamenávanie objektívnych nahrávok najmä v situáciách, kedy príslušník bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd cudzej osoby, pristihnutej pri konaní protiprávnej činnosti. V týchto situáciách môže dôjsť k eskalácii napätia medzi zasahujúcim policajtom a osobou, proti ktorej zásah smeruje. Zaznamenaný priebeh celého zásahu prostredníctvom kamery bude v týchto prípadoch slúžiť ako objektívny dôkaz. Týmto spôsobom sú chránení nielen príslušníci mestskej polície, ale aj osoby, voči ktorým policajti zakročili.

Kamery sa budú používať len v určitých situáciách, napr. riešenie priestupkov, zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia v obci, ale aj v iných odôvodnených situáciách. Nahrávka z kamery bude použiteľná ako dôkazný prostriedok v prípadoch, kedy je príslušník mestskej polície obviňovaný z protiprávneho konania alebo z neprofesionálneho správania počas zásahu, prípadne zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.