Oznam: Mesto Žilina odstraňuje suché a odumreté dreviny

Lesopark Chrast kalamita 2Lesopark Chrast kalamita 2
Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje o plánovaných výruboch, ktoré sa budú realizovať v Lesoparku Chrasť od 16. júna 2023. Výrub drevín sa uskutoční na základe súhlasu na ťažbu, ktorý schválil odborný lesný hospodár, v nasledujúcich lokalitách:   Lesný porast 23, 33 – pri záhradkách Zaparové (56 kusov) Lesný porast 24 – pri vyhliadke (110 kusov) Lesný porast 26, 27 – pri Karpatskej ulici (7 kusov) Lesný porast 28 – pri detskom areáli (79 kusov) Lesný porast 30 – za Paľovou búdou (17 kusov) Lesný porast 32 – pri vojenskom pamätníku (6 kusov)   Výrub sa vykonáva z dôvodu zamedzenia aktivity biologických škodcov, ktorí poškodzujú drevnú hmotu a môžu sa rozširovať aj na ďalšie stromy. Ide o suché a odumreté stromy druhu smrek, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, a zároveň predstavujú riziko vzniku požiaru. Mesto Žilina vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly autorizovaného bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade so všeobecnými zásadami prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a s účelom vylúčenia nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika na mieste jeho vzniku. V zmysle zásad prírode blízkeho hospodárenia v lese podporujeme na vyťažených  lokalitách prirodzené zmladenie. Verejnosť prosíme o dodržiavanie pokynov pracovníkov, ktorí výrub vykonávajú. Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.