Oznam: Mesto Žilina informuje o ošetrovaní dospelých drevín

orez (6)orez (6)
Mesto Žilina informuje, že v Sade na Studničkách sa tento týždeň vykonáva arboristické ošetrenie dospelých drevín. Dokopy približne 20 stromov odborne ošetrujú certifikovaní arboristi. Konkrétne ide o udržiavacie a stabilizačné rezy, zdravotné a redukčné rezy dospelých drevín, zosadzovacie rezy, úprava štruktúry koruny pre stabilizáciu tlakového rozkonárenia či inštalácie dynamických väzieb. Práce sa počas roka presunú aj do ďalších žilinských lokalít – dreviny budú odborníci ošetrovať napríklad v Sade SNP, na Mariánskom námestí, na Námestí Andreja Hlinku, v Parku Ľudovíta Štúra a v ďalších mestských parkoch, v školách, škôlkach a v okolí časti detských ihrísk. Celkovo sa takto ošetrí spolu 417 kusov dospelých stromov. Na práce občanov upozorňujú informačné tabule.