Oznam: Dopravné obmedzenia v meste

UzáveraUzávera
Mesto Žilina informuje, že v termíne od 15. 9. 2023 do 15. 11. 2024 bude z dôvodu rekonštrukčných prác na mostoch Sv. Cyrila a Metoda na Vlčincoch vo viacerých etapách čiastočne uzavretá Ul. Sv. Cyrila a Metoda s tým, že sa predpokladá zachovanie prejazdu vozidiel vždy v jednom dopravnom pruhu. Predmetná stavba rieši rekonštrukciu jednotlivých prvkov a bezpečnostných zariadení oboch premostení na Ul. Sv. Cyrila a Metoda. Rekonštrukcia mostov sa bude realizovať súbežne a bude uzavretá iba časť vozovky komunikácie, pričom doprava bude vedená v zostávajúcej časti vozovky s minimálnou šírkou 3 metre. Počas rekonštrukcie bude na mostných objektoch prerušený cyklistický chodník a uzavretý chodník na rekonštruovanej strane mostov. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravnými značkami. Samospráva zároveň informuje o predĺžení rekonštrukcie okružnej križovatky Ul. Vysokoškolákov, Obchodnej ul. a dopravného napojenia OC Dubeň do 10. októbra 2023 z dôvodu potreby riešenia neočakávanej havárie kanalizácie Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. (SEVAK), ktorá sa vyskytla pri stavbe. Pripomíname, že po rekonštrukcii sa jednopruhová križovatka zmení na turbo-okružnú križovatku, vďaka ktorej sa zvýši priepustnosť i kapacita križovatky a počet pruhov na vjazde do okružnej križovatky sa zvýši na dva jazdné pruhy. Za dopravné obmedzenia sa občanom ospravedlňujeme.