Ako vybaviť povolenie na záber priestranstva?

Pokiaľ máte záujem o užívanie verejného priestranstva, ktoré je vlastníctve mesta Žilina, je potrebné na MsÚ doručiť žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva spolu so situačným nákresom, ktorá je dostupná na stránke mesta. Následne po schválení Vašej žiadosti Vám bude vystavené povolenie na užívanie verejného priestranstva.