Zuzana Turčanová

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp.
Pozícia referát správy finančného majetku
Email turcanova@mpza.sk