Zuzana Paulenová

Kategória Zodpovední zamestnanci denných centier
Titul pred menom Ing.
Pozícia Denné centrum ,,Solinky“ pre seniorov, Borová 8110/45, Žilina
Telefón +421 905 629 838
Email dc.solinky.seniori@gmail.com