Zuzana Miháliková

Kategória Zodpovední zamestnanci denných centier
Titul pred menom Ing.
Pozícia Denné centrum – Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina
Telefón +421415622492
Email dcstrazov@gmail.com