Zuzana Gulaša Gerová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom JUDr.
Telefón 041/706 36 08
Email zuzana.gerova@zilina.sk