Vlasta Grajciarová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Pozícia hlavný kontrolór
Telefón +421 905 484 404
Email vlasta.grajciarova@zilina.sk