Viera Popluhárová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom PaedDr.
Telefón +421417063415
Email viera.popluharova@zilina.sk