Veronika Hantáková

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Titul za menom PhD.
Pozícia vedúca oddelenia
Telefón 041/706 31 14
Email veronika.hantakova@zilina.sk