Tatiana Novotná

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063413
Email tatiana.novotna@zilina.sk