Stavebný úrad a životné prostredie

Kategória Zamestnanec MsÚ
Telefón 041/706 35 29
Email kc_stavebne@zilina.sk