Sociálne a bytové

Kategória Zamestnanec MsÚ
Telefón +421417063503
Email kc_socialne@zilina.sk