Silvia Repkovská

Kategória Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb
Titul pred menom Mgr.
Pozícia Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina
Telefón +421 41 723 24 32
Email jaslepuskinova@gmail.com