Róbert Hájka

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Pozícia vedúci oddelenia
Telefón +421417063230
Email robert.hajka@zilina.sk