Referát osvedčovania

Kategória Zamestnanec MsÚ
Telefón +421 41 706 35 25, +421 41 706 31 18, +421 41 706 31 41
Email kc_overovanie@zilina.sk