Rastislav Sekerák

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063216
Email rastislav.sekerak@zilina.sk