Radoslav Vozárik

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom RNDr.
Pozícia vedúci odboru
Telefón +421417063115
Email radoslav.vozarik@zilina.sk