Peter Zubaj

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063117
Email peter.zubaj@zilina.sk