Peter Tomka

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Ing.
Telefón +421417063510
Email peter.tomka@zilina.sk