Peter Rodziňák

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom vrch. inšp.
Pozícia veliteľ Okrsku Mestských častí 2.
Email rodzinak@mpza.sk