Peter Juríček

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom vrch. inšp. Mgr.
Pozícia veliteľ Okrsku Mestských častí 1
Email juricek@mpza.sk