Otto Bašťovanský

Kategória Mestská polícia
Titul pred menom ml. inšp.
Pozícia referát priestupkov
Email bastovansky@mpza.sk